Hotel Resort Ruža Vjetrova

Priroda Vas čeka

SAMO VAŠE MJESTO

Od davnina, kapetanima brodova, kroz teške oluje, pomagao je kompas – Ruža vjetrova, krug horizonta sa naznačenim stranama svijeta i pravcima trideset i dva vjetra. Ucrtavanjem u krug te trideset i dvije tačke kompasa, dobijamo tradicionalnu ružu od trideset i dvije latice. Lokacija rta, na kome se resort Ruža Vjetrova nalazi, predstavlja mikro prostor gdje se ukrštaju vjetrovi, čineći ga unikatnim na crnogorskom primorju i doprinoseći atraktivnosti i raznolikosti naše ponude.

KONTAK INFORMACIJE

Dobra Voda, Veliki pijesak,
Poštanski fah 25, 85000 Bar

+ 382 30 306 000
info@ruzavjetrova.me
http://www.ruzavjetrova.me/

BUDIMO U KONTAKTU