NALL Grupa

O NAMA

Moto savremene organizacije zasnovan je na osmišljenoj i jasno definisanoj razvojnoj politici.

Kompanije u okviru NALL Grupe u svojoj organizaciji rada i poslovanja primjenjuju marketing orijentaciju. Marketing orijentacija podrazumijeva da se u fokusu našeg interesovanja nalazi «KUPAC», sa širokim spektrom svojih potreba.

NALL grupu sačinjavaju:

  • „NALL International“, najstarija članica grupacije
  • „Kuća Hemije“ drogerija
  • Drogerija-apoteka „Dama“
  • Hotel resort „Ruža Vjetrova“, partnerska kompanija

U savremenim uslovima poslovanja znanje predstavlja jedan od ključnih izvora rasta i razvoja i jedan od fundamentalnih faktora komparativnih prednosti za kompanije.

Korporativna kultura je vrlo važan segment opšte poslovne politike naših preduzeća. Intenzivno radimo na svakodnevnom unaprijeđenju iste, gradeći bolje i stimulativnije uslove za svakog zaposlenog.

Razvojni kapital za grupaciju potiče od firme NALL International, koja je tokom poslovanja investirala u osnivanje i kupovinu navedenih firmi.

KONTAK INFORMACIJE

Ulica SKOJ-a 57,
81000 Podgorica

+ 382 20 280 030
info@nallgrupa.me
http://www.nall-grupa.me/

BUDIMO U KONTAKTU